Hoppa till innehåll

Vi tror att det är medarbetaren som gör den riktiga skillnaden i ett företag

Våra affärsområden

IT Infrastruktur

Genom en allt högre efterfrågan på flexibla arbetsplatser med säker IT-miljö ställs det höga förväntningar på er som företag. Våra konsulter finns tillgängliga för att utvärdera er befintliga IT-miljö och hjälper er att designa, implementera, underhålla och vidareutveckla den. Vi hjälper er även med att uppnå en kostnadseffektiv och driftsäker miljö som lever upp till era säkerhetskrav. Våra konsulter kan arbeta i era system och förbättrar förutsättningarna för er egen personal. Vi blir därmed en förlängning av er interna IT-leverans.

Vi erbjuder seniora IT-konsulter med lång erfarenhet inom IT-infrastruktur. Våra konsulter har tidigare gedigen teknisk kompetens från flertalet projekt och IT-miljöer som varierat både storleksmässigt och i svårighetsgrad. Arbetet har sträckt sig allt från design och implementation till underhåll av miljöer hos medelstora och stora företag samt inom den offentliga sektorn. Våra konsulter är därmed fullt kompetenta att bistå er med standardisering av er IT-miljö, hantering av era klienter, effektivisering av era processer och rutiner, eliminering av onödiga kostnader kopplade till er IT samt skapa den optimala användarupplevelsen för er personal. 

Roller och tjänster

 • IT-Infrastruktur
 • Nätverkstekniker
 • OS-Specialist
 • Införandetekniker
 • Drifttenkiker

Roller och tjänster

 • Frontend
 • Backend
 • Full-stack
 • Integrationer

Projektledning

Har ni ett behov av en projektledare har man det övergripande ansvaret för projektet. Våra projektledare koordinerar arbetet i projektet och följer löpande upp tidplan, resultat och budget. Projektledare ansvarar för att leda, guida och utveckla det team man jobbar med, så att uppsatta mål nås. Projektledaren koordinerar och leder arbetsmöten och workshops och rapporterar och kommunicerar progress och behov av stöd till den övergripande projektledningen och övriga delprojektledare. Man samarbetar tätt med leverantörens projektgrupp, övriga i projektteamet men även andra intressenter inom verksamheten.

Roller och tjänster

 • Projektledare
 • Projektägare
 • Teknisk projektledare​
 • Delprojektledare

IT-Management

Vill ni ha stöd i att vidareutveckla, organisera, upphandla eller avancera er IT-funktion med individer som besitter gedigen erfarenhet inom respektive område? Våra konsulter kan på ett kostnadseffektivt, flexibelt och organiserat sätt vägleda er genom hela processen från informationsinsamling och kravställning till utvärdering – allt för att era behov i slutändan ska bli tillgodosedda. Våra IT-managementkonsulter kan även bistå med att agera brygga mellan er IT-avdelning eller IT-leverantör och er verksamhet. Lösningen för just ert företag är individuell och med vår stora kompetens och flexibilitet kan vi snabbt lokalisera, bygga upp och implementera den lösning som passar just er verksamhet bäst. För oss är en funktionell och långsiktig förvaltning en självklarhet.  

Vi arbetar med olika agila metoder och kan bistå ert företag att implementera ramverk eller uppfylla krav så som ITIL, CIS-Control och ISO. Vi lägger extra stort fokus på effektivisering och resultat för att uppnå den optimala IT-miljön.

Mangement

En verksamhet behöver ständigt se över sina rutiner för kontinuerlig utveckling. Många gånger saknas dock kompetensen för vidareutveckling av bolaget. När varken tid eller kunskap finns kan vi hjälpa er att identifiera förbättringsområden inom organisationen och i era operativa rutiner. Våra seniora konsulter har lång erfarenhet av att agera trusted advisor, projektledare, sakkunniga och utredare åt våra kunder. Vi vågar ta oss an de svåra utmaningarna och vi hjälper ert företag att utvecklas i rätt riktning och med de bästa förutsättningarna för att lyckas. Vi vägleder er att utveckla er verksamhet och skapar tydliga rutiner, processer och målsättningar för att ta ert företag till nästa nivå. Med en bra strategi och tydliga målsättningar skapar vi en roadmap som sammanfaller med er affärsplan. 

Roller och tjänster

 • ITSM-management
 • IT-Ansvarig
 • L1/L2 ledarskap​
 • IT-Strateg