Hoppa till innehåll

Vi tror att det är medarbetaren som gör den riktiga skillnaden i ett företag

Om oss

Annexit är ett innovativt IT-konsultbolag som drivs av entreprenörer med bakgrund inom IT – redo att erbjuda företag seniora konsulter med mångårig expertis och av högsta kvalité. 

Vi erbjuder konsulter med specialistkompetens inom IT-infrastruktur, utveckling, projektledning, IT-management och management. Våra konsulter bistår idag företag både kortsiktigt och långsiktigt och är det självklara valet för ett löpande framgångsrikt arbete mellan kund och konsult. Med högkvalificerade konsulter öppnar vi upp för ett framtida samarbete och oändliga möjligheter. 

Vi är oerhört stolta över att vara en arbetsplats där utrymmet till egen frihet, flexibilitet och utveckling är självklara faktorer. Samtliga medarbetare har frihet att bestämma över sin tid, arbetsplats och lön på sätt som är anpassat utefter dennes behov och önskemål. Eftersom vi tror att det är medarbetaren som gör den riktiga skillnaden i ett företag, ligger vårt självklara fokus på våra anställda. Vi tror att medarbetarens tillgång till frihet på sikt generar ett större ansvarstagande och mer kvalitativt arbete för våra kunder. Som ett starkt stöd för våra anställda besitter vi erfarna och lyhörda ledare vars närvaro skapar en långsiktig trygghet. 

Vår målsättning är att bära utmärkelsen Great Place To Work – som ett bevis på att vi av våra anställda uppfattas som den bästa arbetsplatsen. 

Idag hittar ni oss på vårt huvudkontor i centrala Kungsbacka. Vi planerar för närvarande vår expansion med ytterligare kontor i Göteborg. 

Vår tillväxt och framtida vision

Det är med vår gedigna erfarenhet och bakgrund inom IT och verksamhetsfrågor som vi har valt att grunda Annexit. Idag är vi glada över att kunna bistå andra företag med vår expertis. 

Sedan vi startade vår resa år 2021 har vi vuxit i hög takt och med tydliga mål. Vi har under denna tid och fram till dagens datum haft fokus på att rekrytera de mest kompetenta konsulterna till oss. Under år 2022 har vi fördubblat vår verksamhet vilket även har speglat sig på vår ökade omsättning och lönsamhet.  

Med vår framtida utarbetade vision ser vi att bolaget redan under år 2023 kommer att växa ytterligare i omfång vad avser personal, omsättning och resultat.

Vår historia

Vi har under våra senaste 20 år varit verksamma inom IT- och konsultbranschen. Passion för teknik och verksamhetsfrågor är vad som genomstrålar vår historia. 

Innan Annexit byggde vi under en tio-årsperiod upp samt drev en IT-infrakstruktur/konsultverksamhet från grunden. Denna växte organiskt med åren och kom så småningom att bli en del av en koncern som var verksam inom flera IT-relaterade områden. På så sätt blev det även aktuellt att arbeta med verksamhetsrelaterade frågor på en koncernnivå. Efter en utmanande och positiv resa ansåg vi att det var dags att göra en välförtjänt exit och fokusera på vår passion som är IT-Consulting. Under tiden som vi var en del av koncernen gick den från 2 MSEK till 55 MSEK i omsättning samt från 2 anställda till närmare 50 anställda. 

En stor bidragande faktor till vår framgång var framtagningen och förfiningen av de processer och rutiner som i vår mening är måsten för en framgångsrik och sund verksamhet. 

Ett av våra stoltaste åstadkommaden har varit att skapa en kultur i bolagen vi drev där både medarbetarna och företagen var i konstant utveckling. En av de mest tillfredsställande situationerna är att stötta individer att bygga upp mentaliteten som krävs för att lyckas. 

Vår bakgrund ger oss en unik möjlighet att förstå vilka behov en konsult har för att trivas och utvecklas. Vi förstår vilka utmaningar varje konsult står inför i det dagliga arbetet, vilket också utgör en av de stora anledningarna till att Annexit grundades.